Η Εταιρεία

Ποιοι Είμαστε
H Shield Insurance Brokers ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2011 στο κέντρο της Γλυφάδας ως Μεσίτης Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών συμβάσεων αλλά και ως σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων. Επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Ιωάννης Κωτσόπουλος, πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων.

Τι προσφέρουμε
Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς.
Οι εξειδικευμένες γνώσεις των ατόμων που την στελεχώνουν, ανοίγουν νέους ορίζοντες για σταθερές και διαχρονικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της διεθνούς αγοράς είτε πρόκειται για ανάληψη κινδύνων, είτε για αποζημιώσεις.
Όλοι οι σύμβουλοι της Shield Insurance Brokers, διαθέτουν την νόμιμη άδεια ασφαλιστικού συμβούλου και ενημερώνονται συνεχώς μέσω distance-learning σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων συμβουλευτικής, της ανάληψης ειδικών κινδύνων, της ανάλυσης και του σχεδιασμού αντασφαλιστικών προγραμμάτων κ.α.

Πως λειτουργούμε
Η Shield Insurance Brokers, επιλέγει να λειτουργεί πάντα με γνώμονα τις ανθρώπινες σχέσεις, επενδύοντας ταυτόχρονα σε νέες τεχνολογίες με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Στη Shield Insurance Brokers δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, θεωρόντας ότι οι όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις αποτελούν «κομμάτι» άρρηκτα συνδεδεμένο με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας τα δεδομένα της νέας ελληνικής επιχειρηματικής πραγματικότητας σε μια εποχή που οι νέες ιδέες τους και οι καινοτόμες μέθοδοι υλοποίησης τους θα κάνουν τη διαφορά στην ελληνική οικονομία.