Αστικής Ευθύνης Ιδιωτών

Αστικής Ευθύνης Ιδιωτών

Καθημερινά είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς.

Τί είναι;
Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου, πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Από το Αστικό Δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια (ΑΡΘΡΟ 914 ΑΚ).

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ασφαλισμένο, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη του, από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι ́αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή τους και είναι απόρροια αμέλειας.

Προσφέρουμε προγράμματα για κάθε σας ανάγκη .

Ενδεικτικά αναφέρουμε κατηγορίες που προσφέρουμε καλύψεις  :

  • Οικογενειάρχη 
  • Ιδιοκτήτη ποδηλάτου 
  • Διαχειριστή πολυκατοικίας 
  • Ιδιοκτήτη κατοικίας ή κτιρίου , ενοικιαζόμενου ή εξοχικού, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους (επισκέπτες / ενοίκους της κατοικίας σας) και για τα οποία θα θεωρηθείτε υπεύθυνος ως ιδιοκτήτης.
  • Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες (airbnb) 
  • Ιδιοκτήτη κατοικίδιου ζώου 
  • Φοιτητών 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *