Ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων

Ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων

Η ασφάλιση των Διαδικτυακών & Ηλεκτρονικών κινδύνων. Δεν είναι απλά ένα ασφαλιστικό προϊόν, είναι ένα εργαλείο Risk Management, παρέχοντας όχι μόνο αποζημιώσεις, αλλά κυρίως υπηρεσίες αντιμετώπισης κρίσης .

Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους λόγω της διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων των πελατών τους, καθώς και να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση συστημάτων και απώλεια των δεδομένων αυτών.

Απευθύνεται σε εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν το εταιρικό τους δίκτυο από τις χρηματοοικονομικές συνέπειες ενός περιστατικού άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS).Ενδείκτικα :

Τηλεπικοινωνίες – Internet Services Providers

Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές

Μεταφορικές Εταιρίες

Αλυσίδες λιανικής πώλησης (Retailers)

Δικηγορικές Εταιρίες

Πάροχοι ενέργειας

Συμβουλευτικές Εταιρίες

Εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με Πιστωτικές, Χρεωστικές, κάρτες επιβράβευσης Πιστότητας (Loyalty Cards)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *