Ασφάλιση εμπορικών και βιομηχανικών κίνδυνων

Ασφάλιση εμπορικών και βιομηχανικών κίνδυνων

Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις υπό το πρίσμα όχι μόνο της εξασφάλισης αλλά και της ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους, υπαγορεύεται από το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναπτυχθούν.

Η Shield Insurance Brokers LTD είναι δίπλα σας και σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών πλάνων που εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας

Τα  ασφαλιστήρια συμβόλαια με την διαμεσολάβηση  του γραφείου μας περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες καλύψεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης, παρέχοντας τους προστασία από πιθανούς κινδύνους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις βασικότερες καλύψεις:

 • Απώλειας Κερδών
 • Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κλοπή
 • Ληστεία
 • Σεισμός και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Καθίζηση, κατολίσθηση
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων
 • Θραύσης κρυστάλλων 
 • Ασφάλιση χρημάτων 
 •  Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *