Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση Μεταφορών

H shield insurance brokers μέσα από την πολυετή τεχνογνωσία της σε θέματα ασφάλισης μεταφορών και συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό καλύπτει τόσο την ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων όσο και την Ασφάλιση Ευθύνης Μεταφορέων και Διαμεταφορέων.

Αναλαμβάνοντας ασφάλιση για κάθε είδος φορτίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς του και σε παγκόσμια κλίμακα,
Παρέχουμε την δυνατότητα αυτόματης ασφάλισης διακινούμενων εμπορευμάτων με ειδικές ασφαλιστικές συμβάσεις “Open Covers” και “Block Policies” που απαλλάσσουν τις μεγάλες εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις ασφάλισης της κάθε μεταφοράς των εμπορευμάτων τους
Υποστηρίζουμε εταιρείες υπηρεσιών logistics σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων τους για φύλαξη (storage) και διανομή (delivery) εμπορευμάτων
Παρέχουμε ασφαλίσεις μεταφορών ακόμα και για επικίνδυνα φορτία (εκρηκτικά, δηλητηριώδη, εύφλεκτα, καυστικά), κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τσιγάρα, πετρέλαια .

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *