Ασφάλιση Πληρωμάτων

Ασφάλιση Πληρωμάτων

Ο Κλάδος ασφάλισης Πληρωμάτων καλύπτει με ομαδική ασφάλεια την Ευθύνη που έχετε ως Πλοιοκτήτης απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται κάτω από μια ειδικότητα στα διάφορα πλοία των Ναυτιλιακών Εταιριών, όπου προσλαμβάνονται.

Η shield insurance brokers σχεδιάζει προγράμματα ασφάλισης πληρωμάτων λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμοσμένη αφαιρετέα απαλλαγή στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων Πλοίου (P & I Risks) ή μη, εάν δεν υφίστανται ασφαλιστήριο P&I, αναφορικά με απαιτήσεις λόγω απώλεια ζωής ή σωματικής βλάβης του πληρώματος, παρέχουμε στον Πλοιοκτήτη την δυνατότητα να καλύψει με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, την συμβατικές του ευθύνες απέναντι στο πλήρωμα, για κάθε ατυχές περιστατικό ατυχήματος ή ασθένειας μέσω των Lloyd’s του Λονδίνου ή Ελληνικών Εταιριών .

 Ενδεικτικές καλύψεις :

  • απώλεια ζωής από ατύχημα
  • μόνιμη ή μερική ανικανότητα
  • νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • δαπάνες επαναπατρισμού
  • μεταφορά σορού
  • απώλεια εισοδήματος

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *