Ασφάλιση πλοίων

Ασφάλιση πλοίων

Παρεχόμενες καλύψεις :

· Hull & Machinery (Ιδίων Ζημιών)
μέχρι ασφαλιστικό ποσό 10.000.000 US$ ανά πλοίο

· Protection & Indemnity Risks (Αστική Ευθύνη Πλοίων)
μέχρι ασφαλιστικό ποσό 500.000.000 US$ ανά ζημιογόνο γεγονός

· War Risks (Πολεμικών Κινδύνων)
μέχρι ασφαλιστικό ποσό 500.000.000 US$ ανά πλοίο

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *