Ασφάλιση τεχνικών έργων

Ασφάλιση τεχνικών έργων

Για τον εξειδικευμένο κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων η shield insurance brokers διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία  μία μεγάλη σειρά ασφαλιστικών επιλογών.

Κατηγορίες Τεχνικών ασφαλίσεων

  • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης
  • Κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή
  • Κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών
  • Ασφάλιση μελλοντικών κερδών
  • Αστική ευθύνη
  • Εργοδοτική αστική ευθύνη
  • Ασφάλιση μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμό

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *