Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Όλων των ειδών τα ταξίδια, είτε πρόκειται για επαγγελματικούς λόγους είτε για απλή αναψυχή, έχουν κάποιο απώτερο σκοπό. Άλλοτε αποσκοπούν σε επαγγελματικούς στόχους και άλλοτε σε προσωπική διασκέδαση και αναψυχή.
Προστατέψετε το ταξίδι σας   είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό  και μη θέτετε σε κίνδυνο τις ημέρες της άδειας σας.

Η Shield Insurance Brokers αναζητά και εξασφαλίζει ανταγωνιστικά πακέτα ταξιδιωτικής ασφάλισης είτε πρόκειται για ομαδικά ασφαλιστήρια είτε πρόκειται για ατομικά  που στόχο έχουν να προστατεύουν τον ταξιδιώτη σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου (Εκτός Εμπολέμων Ζωνών ).

Ενδεικτικές καλύψεις :

Καλύψεις νοσηλείας μέχρι 12.000.000 ευρώ 
Καθυστερημένη Αναχώρηση ή/και Απώλεια Αναχώρησης
Προσωπικά Χρήματα, διαβατήρια και Έγγραφα
Προσωπική Αστική Ευθύνη
Νομικές δαπάνες & Συνδρομή
Παροχές σε περίπτωση Ληστείας
Κάλυψη Αεροπειρατείας/Πειρατείας
Πρόσθετες Χρεώσεις Κλουβιού Μεταφοράς Σκύλου ή/και Γάτας
Ειδικές καλύψεις για επαγγελματικά ταξίδια
Πολύ επικίνδυνες δραστηριότητες extreme sports κ.α 

Κάλυψη ακύρωσης κράτησης (booking cancelation )

Επίσης η εταιρία μας  προσφέρει  Ασφάλιση ταξιδιωτικών γραφείων καλύπτοντας τα εξής :

SFC – Complete Supplier Failure Cover – Ασφάλιση Πτώχευσης Προμηθευτών

SFI – Supplier Failure – Αποτυχία Πληρωμής από Προμηθευτές

SAFI – Scheduled Airline Failure – Αποτυχία Προγραμματισμένων Πτήσεων

Surety Bonds – Εγγυητικές Επιστολές

CPC – Cruise Protection – Ασφάλιση Κρουαζιέρας

TDC – Travel Disruption – Διακοπή ταξιδιού λόγω διαφόρων περιστατικών & φαινομένων

CAFI – Chartered Airline Failure – Πτώχευση Αεροπορικών εταιριών

FFI – Financial Failure (EU package travel regulations compliant) – Ασφάλιση Πτωχεύσεων (σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες)

ExcW – Excess Waiver – Κάλυψη Εκτιμώμενου Ποσού σε Συμφωνητικό Μίσθωσης

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *