Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Η Ασφάλιση Επιχειρήσεων, ανεξάρτητου μεγέθους ή του αντικειμένου στην εποχή μας, λόγω των  κινδύνων (φυσικών, λειτουργικών, πιστωτικών κλπ.) που καθημερινά απειλούν την βιωσιμότητας και την ανάπτυξής της  λόγω και του νομικού πλαίσιού που συνεχώς αλλάζει, αποτελεί μια σημαντική υπόθεση. Για αυτό είναι αναγκαίο να προσφέρεται από επαγγελματίες που γνωρίζουν πώς να σας προφυλάξουν.

Η shield insurance Brokers ως μεσίτης ασφαλίσεων και έχοντας  στο πελατολόγιο της επιχειρήσεις και επαγγελματίες από πολλούς τομείς της οικονομίας διαθέτει την γνώση και την εμπειρία να σας καθοδηγήσει ώστε να διασφαλίσετε το επάγγελμα σας και την επιχείρηση σας  από οποιοδήποτε κίνδυνο απειλείστε.

Η μεθολογία μας είναι η εξής:

1.Διερεύνηση Ασφαλιστικών Αναγκών και Προσδιορισμός Κινδύνου 

Γνωρίζοντας τον ενδιαφερόμενο και συζητώντας μαζί του αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του, καταλήγουμε στους κινδύνους με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος και προσδιορίζουμε τα πιθανά σενάρια επέλευσης αυτών.

2.Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνου 

Συνυπολογίζουμε την σφοδρότητα και την συχνότητα των ζημιών ,την πιθανότητα επέλευσης του κινδύνου και τις συνέπειες της πιθανής ζημιάς προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά το δυνατό πληρέστερα τον ενδεχόμενο κίνδυνο.

3.Σχεδιασμός και εφαρμογή κατάλληλης Ασφαλιστικής Κάλυψης 

Γνωρίζοντας σε βάθος, αφενός τις ανάγκες του πελάτη και αφετέρου την ασφαλιστική αγορά, σχεδιάζουμε μία “tailor made” ασφαλιστική πρόταση.

4.Συμβουλευτική και ενημέρωση 

Προτεραιότητα μας είναι η επαφή με τον ασφαλιζόμενο και μετά τη σύναψη του συμβολαίου, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι οι ανάγκες του έχουν καλυφθεί επαρκώς, ή να εντοπίσουμε σημεία που, πιθανώς, χρήζουν βελτιώσεων.

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ενδεικτικά αναφέρουμε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που βρίσκονται στο πελατολόγιο μας:

 • Πετρελαϊκές εταιρίες
 • Super Market
 • Ναυτιλιακές
 • Νοσηλευτικά ιδρύματα ,διαγνωστικά κέντρα ,ιατρούς
 • Εταιρίες λογισμικών εφαρμογών
 • Εργοστάσια /Βιομηχανίες
 • Εταιρίες Τρόφιμών
 • Ξενοδοχεία
 • Ταξιδιωτικούς Πράκτορες (Tour Operators)
 • Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Λογιστικά Γραφεία / ανεξάρτητους Λογιστές
 • Manager Αθλητών
 • Κατασκευαστικές εταιρίες – Μηχανικούς
 • Εμπορικά καταστήματα

Μάθετε για την Ασφάλιση Ιδιωτών