Ασφάλιση Ιδιωτών

Ασφάλιση Ιδιωτών

Η Ασφάλιση Ιδιωτών αποτελεί για εμάς στην Shield Insurance Brokers μια ιδιαίτερη υπόθεση αφού γνωρίζουμε ποσό σημαντικό είναι για τον καθένα η ζωή του, η οικογένεια του, η υγεία του και η περιουσία του.

Αξιολογώντας τις ανάγκες σας και με γνώμονα την καλύτερη κάλυψη στο μικρότερο κόστος, η “ασφάλιση ιδιωτών” προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα ζωής και υγείας καθώς και γενικών ασφαλίσεων (αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικίας κλπ.) που θωρακίζουν την καθημερινότητα σας και το μέλλον ολόκληρης της οικογενείας σας.

Παρακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς αφού προτεραιότητα μας είναι η επαφή με τον ασφαλιζόμενο και μετά τη σύναψη του συμβολαίου, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι οι ανάγκες του έχουν καλυφθεί επαρκώς, ή να εντοπίσουμε σημεία που, πιθανώς, χρήζουν βελτιώσεων.

Λαμβάνουμε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι διαδικασίες σε επερχόμενη ζημιά να ολοκληρωθούν υπό την καθοδήγησή μας, με τον πλέον εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.
Ενημερώνουμε τακτικά τους πελάτες μας, για νέες πρακτικές από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν.

Μάθετε για την Ασφάλιση Επιχειρήσεων