Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Οι Ασφαλιστικές Υπηρεσίες είναι μια σοβαρή υπόθεση για τον καθένα μας. Η Shield αντιμετωπίζει με συνέπεια και ευθύνη τις ανάγκες σας, ξεκινώντας με τις βασικές αρχές που είναι:

1.Διερεύνηση Ασφαλιστικών Αναγκών και Προσδιορισμός Κινδύνου
Γνωρίζοντας τον ενδιαφερόμενο και συζητώντας μαζί του αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του, καταλήγουμε στους κινδύνους με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος και προσδιορίζουμε τα πιθανά σενάρια επέλευσης αυτών.

2.Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνου
Συνυπολογίζουμε την σφοδρότητα και την συχνότητα των ζημιών ,την πιθανότητα επέλευσης του κινδύνου και τις συνέπειες της πιθανής ζημιάς προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά το δυνατό πληρέστερα τον ενδεχόμενο κίνδυνο.

3.Σχεδιασμός και εφαρμογή κατάλληλης Ασφαλιστικής Κάλυψης
Γνωρίζοντας σε βάθος, αφενός τις ανάγκες του πελάτη και αφετέρου την ασφαλιστική αγορά, σχεδιάζουμε μία “tailor made” ασφαλιστική πρόταση.

4.Συμβουλευτική και ενημέρωση
Προτεραιότητα μας είναι η επαφή με τον ασφαλιζόμενο και μετά τη σύναψη του συμβολαίου, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι οι ανάγκες του έχουν καλυφθεί επαρκώς, ή να εντοπίσουμε σημεία που, πιθανώς, χρήζουν βελτιώσεων.

Αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη ξεχωριστά κάνοντας πράξη την φιλοσοφία μας με συγκεκριμένη μέθοδο.

Λαμβάνουμε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι διαδικασίες σε επερχόμενη ζημιά να ολοκληρωθούν υπό την καθοδήγησή μας, με τον πλέον εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο.
Ενημερώνουμε τακτικά τους πελάτες μας, για νέες πρακτικές από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν.

Βρείτε τα προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και μείνετε ενημερωμένοι με τα Ασφαλιστικά Νέα της Shield Insurance Brokers!