Η Εταιρεία

H Εταιρεία

H εταιρεία μας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2011 στο κέντρο της Γλυφάδας ως Μεσίτης Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών συμβάσεων αλλά και ως σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων. Επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Ιωάννης Κωτσόπουλος. Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών του τμήματος Στατιστικής, του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων.

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. Σκοπός μας είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δίνουμε την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής, παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις των ατόμων που την στελεχώνουν, ανοίγουν νέους ορίζοντες για σταθερές και διαχρονικές συνεργασίες.

Όλοι οι σύμβουλοι της εταιρείας μας, διαθέτουν την νόμιμη άδεια ασφαλιστικού συμβούλου και ενημερώνονται συνεχώς μέσω distance-learning σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων. Απώτερος σκοπός μας η βελτίωση των μεθόδων συμβουλευτικής, της ανάληψης ειδικών κινδύνων, της ανάλυσης και του σχεδιασμού αντασφαλιστικών προγραμμάτων κ.α.

Πως λειτουργούμε

Όλες σύγχρονες επιχειρήσεις, αποτελούν «κομμάτι» άρρηκτα συνδεδεμένο με το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Έτσι λοιπόν η Shield Insurance Brokers, επιλέγει να λειτουργεί πάντα με γνώμονα τις ανθρώπινες σχέσεις, επενδύοντας ταυτόχρονα σε νέες τεχνολογίες!