Αστική Ευθύνη Ιδιωτών

Αστική Ευθύνη Ιδιωτών

Αστική Ευθύνη Ιδιωτών

Η Αστική Ευθύνη Ιδιωτών πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, σωματική βλάβη. Καθώς και υλική ζημιά σε τρίτο όπου υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιωτών προστατεύει τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του. Σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής, που θα προκαλέσουν σε τρίτους, καθώς και υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων.

Τι είναι η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης;

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου, 

Από το Αστικό Δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια (ΑΡΘΡΟ 914 ΑΚ).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν. Το συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους, από πράξη ή παράλειψή τους και είναι απόρροια αμέλειας.

Προσφέρουμε προγράμματα για κάθε σας ανάγκη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κατηγορίες που προσφέρουμε καλύψεις:

  1. Αστική Ευθύνη Διαχειριστή πολυκατοικίας  
  2. Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη κατοικίας ή κτιρίου, ενοικιαζόμενου ή εξοχικού. Αφορά ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους (επισκέπτες / ενοίκους της κατοικίας σας) για τα οποία θα θεωρηθείτε υπεύθυνος, ως ιδιοκτήτης
  3. Αστική Ευθύνη Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες (Airbnb) 
  4. Αστική Ευθύνης Ιδιοκτήτη κατοικίδιου ζώου  
  5. Αστική Ευθύνη Φοιτητών  
  6. Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας

Δείτε σχετικές πληροφορίες για την  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *