Ασφάλιση εμπορικών και βιομηχανικών κίνδυνων

Ασφάλιση εμπορικών και βιομηχανικών κίνδυνων

Ασφάλιση Βιομηχανικών Κίνδυνων

Η Ασφάλιση Βιομηχανικών Κινδύνων σας εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας!

Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις υπό το πρίσμα όχι μόνο της εξασφάλισης αλλά και της ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους, υπαγορεύεται από το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναπτυχθούν.

Τα  ασφαλιστήρια συμβόλαια με την διαμεσολάβηση  του γραφείου μας περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες καλύψεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης, παρέχοντας τους προστασία από πιθανούς κινδύνους.

Ασφάλιση Βιομηχανικών Κινδύνων

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις βασικότερες καλύψεις:

 • Απώλειας Κερδών
 • Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κλοπή
 • Ληστεία
 • Σεισμός και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Καθίζηση, κατολίσθηση
 • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων
 • Θραύσης κρυστάλλων 
 • Ασφάλιση χρημάτων 
 •  Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Μάθετε για την Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *