Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση Μεταφορών

Η Ασφάλιση Μεταφορών προσφέρεται από την Shield Insurance Brokers μέσα από την πολυετή τεχνογνωσία της, συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλύπτοντας τόσο την ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, όσο και την Ασφάλιση Ευθύνης Μεταφορέων και Διαμεταφορέων.

Αναλαμβάνουμε την ασφάλιση για κάθε είδος φορτίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς του και σε παγκόσμια κλίμακα.

Παρέχουμε την δυνατότητα αυτόματης ασφάλισης διακινούμενων εμπορευμάτων με ειδικές ασφαλιστικές συμβάσεις “Open Covers” και “Block Policies” που απαλλάσσουν τις μεγάλες εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες, από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις ασφάλισης της κάθε μεταφοράς των εμπορευμάτων τους.

Υποστηρίζουμε εταιρείες υπηρεσιών logistics σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων τους για φύλαξη (storage) και διανομή (delivery) εμπορευμάτων
Παρέχουμε ασφαλίσεις μεταφορών ακόμα και για επικίνδυνα φορτία (εκρηκτικά, δηλητηριώδη, εύφλεκτα, καυστικά), κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τσιγάρα, πετρέλαια.

Μάθετε για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *