Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

Ασφάλιση Ξενοδοχείου

Το πρόγραμμα “Ασφάλιση Ξενοδοχείου” σας εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προστασία για την Επιχείρησή σας. Ανέκαθεν, ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί για την χώρα κύρια οικονομική δύναμη και κινητήριο μοχλό για ευκαιρίες ανάπτυξης και δημιουργίας νέων επιχειρηματικών στρατηγικών σχεδιασμών. Ευρωπαϊκά πακέτα ενίσχυσης επικουρούν την προσπάθεια των Ελλήνων επιχειρηματιών για δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών οι οποίες οφείλουν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Οι σύμβουλοι της Shield Insurance Brokers αναλύοντας και παρακολουθώντας σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουν καταξιωμένοι ασφαλιστικοί οίκοι, είναι σε θέση να προτείνουν ασφαλιστικές υπηρεσίες για κάθε είδους ξενοδοχειακή εγκατάσταση, είτε πρόκειται για συμβατικό τουρισμό είτε για αγροτουρισμό.

Ασφάλιση Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων

Μεταξύ πληθώρας σύγχρονων καλύψεων οι οποίες θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και πληρούν τους αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγονται:

 • Ζημιές από φωτιά και παρεμφερείς κινδύνους (κεραυνός, βραχυκύκλωμα, ευρεία έκρηξη)
 • Ζημιές από νερά & καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, παγετός, θραύση σωληνώσεων, διερευνητικές εργασίες)
 • Κλοπές & ληστείες (ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες, κλοπή χρηματοκιβωτίου)
 • Πολιτικοί κίνδυνοι (πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές & κακόβουλες ενέργειες)
 • Ζημιές από τυχαία γεγονότα (θραύση κρυστάλλων, θραύση πινακίδων & επιγραφών, πτώση δένδρων, πτώση ηλεκτρικών στύλων, πτώση αεροσκαφών, καθίζηση, κατολίσθηση κ.α.)
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων
 • Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
 • Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή
 • Επακόλουθα έξοδα (αποκομιδή συντριμμάτων, αμοιβές αρχιτεκτόνων & μηχανικών, έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, έξοδα άντλησης υδάτων κ.α.)
 • Σεισμός
 • Απώλεια κερδών
 • Απώλεια ενοικίου
 • Γενική αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από πυρκαγιά και έκρηξη, τροφική δηλητηρίαση, χρήση πισίνας και γηπέδων, απώλεια προσωπικών αντικειμένων πελατών κ.α.
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός κατά παντός κινδύνου

Δείτε σχετικές πληροφορίες για την Ασφάλιση Πιστώσεων

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *