Ασφάλιση Πληρωμάτων

Ασφάλιση Πληρωμάτων

Ασφάλιση Πληρωμάτων

Η Ασφάλιση Πληρωμάτων καλύπτει με ομαδική ασφάλεια την Ευθύνη που έχετε ως Πλοιοκτήτης απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται κάτω από μια ειδικότητα στα διάφορα πλοία των Ναυτιλιακών Εταιριών, όπου προσλαμβάνονται.

Η shield insurance brokers σχεδιάζει προγράμματα ασφάλισης πληρωμάτων λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμοσμένη αφαιρετέα απαλλαγή στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων Πλοίου (P & I Risks) ή μη, εάν δεν υφίστανται ασφαλιστήριο P&I, αναφορικά με απαιτήσεις λόγω απώλεια ζωής ή σωματικής βλάβης του πληρώματος, παρέχουμε στον Πλοιοκτήτη την δυνατότητα να καλύψει με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, την συμβατικές του ευθύνες απέναντι στο πλήρωμα, για κάθε ατυχές περιστατικό ατυχήματος ή ασθένειας μέσω των Lloyd’s του Λονδίνου ή Ελληνικών Εταιριών .

 Ενδεικτικές καλύψεις :

  • απώλεια ζωής από ατύχημα
  • μόνιμη ή μερική ανικανότητα
  • νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • δαπάνες επαναπατρισμού
  • μεταφορά σορού
  • απώλεια εισοδήματος

Δείτε σχετικές πληροφορίες για την Ασφάλιση Πλοίων 

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *