Ασφάλιση πλοίων

Ασφάλιση πλοίων

Ασφάλιση πλοίων

Η Ασφάλιση Πλοίων είναι υποχρεωτική από τον νόμο για ορισμένες κατηγορίες Κινδύνων.

Παρεχόμενες καλύψεις :

  • Hull & Machinery (Ιδίων Ζημιών) μέχρι ασφαλιστικό ποσό 10.000.000 US$ ανά πλοίο
  • Protection & Indemnity Risks (Αστική Ευθύνη Πλοίων) μέχρι ασφαλιστικό ποσό 500.000.000 US$ ανά ζημιογόνο γεγονός
  • War Risks (Πολεμικών Κινδύνων) μέχρι ασφαλιστικό ποσό 500.000.000 US$ ανά πλοίο

Μάθετε για την Ασφάλιση Πληρωμάτων

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *