Πλήρη Ασφάλεια Ποδηλάτου

Πλήρη Ασφάλεια Ποδηλάτου

Ασφάλιση Ποδηλάτου

Η Ασφάλιση Ποδηλάτου συμπεριλαμβάνει μια ευρεία γκάμα καλύψεων.

Το ποδήλατο αποτελεί ένα δημοφιλές χόμπι. Η Shield Insurance brokers, σας προσφέρει ασφαλιστική λύση για το ποδήλατο παρέχοντας προστασία για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο ποδήλατο, κάλυψη για προσωπικό ατύχημα του οδηγού, για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες τρίτων, αλλά και κλοπή.

Καλύψεις

  • Σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους, κατά τη χρήση του ποδηλάτου,
  • Ολική κλοπή από αποθήκη ή γκαράζ της κύριας ή εξοχικής κατοικίας,
  • Υλικές ζημιές στο ποδήλατο και τα εξαρτήματά του από: σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, πτώση ή κατακρήμνιση
  • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού Ποδηλάτου
  • Φροντίδα Ατυχήματος Ποδηλάτου
  • Ζημιές σε γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής από ατύχημα
  • Οδοντικές βλάβες από ατύχημα

Μάθετε για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *