Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Η Ασφάλιση Τεχνικών Έργων απευθύνεται σε Κατασκευαστικές Εταιρείες, Εργολάβους, Πολιτικούς Μηχανικούς κ.α

Για τον εξειδικευμένο κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων η Shield Insurance Brokers διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, με μία μεγάλη σειρά ασφαλιστικών επιλογών.

Κατηγορίες Τεχνικών ασφαλίσεων

  • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης
  • Κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή
  • Κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών
  • Ασφάλιση μελλοντικών κερδών
  • Αστική ευθύνη
  • Εργοδοτική αστική ευθύνη
  • Ασφάλιση μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμό

Μάθετε για την Ασφάλιση Μεταφορών

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *