Ασφάλιση Χρημάτων

Ασφάλιση Χρημάτων

Ασφάλιση Χρημάτων

Με την Ασφάλιση Χρημάτων καλύπτεστε για την απώλεια μετρητών, επιταγών και λοιπών τίτλων αξιών

Η εταιρεία μας έχοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης έχει δημιουργήσει πλήθος  συμβολαίων ασφάλισης χρημάτων .

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε προστατεύστε την επιχείρηση σας από τις οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστεί η επιχείρησή σας από κλοπές, ληστείες ή δόλιες πράξεις υπαλλήλων.

Πιο αναλυτικά, με την Ασφάλιση Χρημάτων καλύπτεστε για:

  • την απώλεια μετρητών και επιταγών κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους σας, συνεπεία κλοπής/ληστείας (hold-up) με άσκηση απειλής ή/και βίας
  • την απώλεια χρημάτων (μετρητών, επιταγών και λοιπών τίτλων αξιών) φυλασσομένων εντός χρηματοκιβωτίων, συνεπεία κλοπής που έγινε μετά από διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου, ή/και ληστείας (hold-up), κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, με άσκηση απειλής ή/και βίας, ενώ παρέχεται κάλυψη υλικών ζημιών στο ίδιο το χρηματοκιβώτιο
  • την απώλεια χρημάτων (μετρητών και επιταγών και λοιπών τίτλων αξιών) που βρίσκονται εντός ταμείων/ταμειακών μηχανών κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, συνεπεία ληστείας που έγινε μετά από φόνο, ή βιαιοπραγία, ή άσκηση απειλής, ή/και βίας σε βάρος των υπαλλήλων
  • τις απώλειες ή ζημιές που θα προκύψουν από υπεξαίρεση, κατάχρηση, πλαστογραφία, που θα γίνουν από υπαλλήλους που βρίσκονται υπό την εργοδοσία σας 

Μάθετε για την Ασφάλιση Πλοίων

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *