Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Ως επαγγελματίας, όσο άρτια και να εκτελείτε τα καθήκοντα σας, έρχεστε καθημερινά αντιμέτωπος με προκλήσεις και λάθη που πολλές φορές μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά. Μην μένετε εκτεθειμένος σε απαιτήσεις από τρίτους που ισχυρίζονται πως ζημιώθηκαν από την εργασία σας.

Η Shield Insurance Brokers με τεχνογνωσία στο κλάδο της ασφάλισής επαγγελματικής αστικής ευθύνης προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες να θωρακίσουν τη δραστηριότητα τους, καλύπτοντας παράλληλα και τους συνεργάτες ή/και βοηθούς τους.

Συγκεκριμένα προσφέρεται κάλυψη σε:

 • Αρχιτέκτονες – Σύμβουλους Μηχανικούς (Εταιρείες / Ανεξάρτητοι Μηχανικοί)
 • Ιατρούς, Διαγνωστικά Κέντρα & Νοσοκομειακά Ιδρύματα
 • Φαρμακοποιούς
 • Δικηγορικές Εταιρείες – Ανεξάρτητους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους
 • Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Λογιστικά Γραφεία / ανεξάρτητους Λογιστές
 • Ταξιδιωτικούς Πράκτορες (Tour Operators)
 • Μέλη ΔΣ & Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Directors & Officers)
 • Εκτιμητές Ακινήτων, Πραγματογνώμονες
 • Μεσίτες – Σύμβουλους Ακινήτων (Real Estate Αgents & Consultants)
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας (IT Security)
 • Φορείς Πιστοποίησης – Τεχνικών Ελέγχων & Επιθεωρήσεων
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 • Εργαστήρια Δοκιμών & Μετρήσεων
 • Σύμβουλους Μελετών & Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Σύμβουλους Πληροφορικής & Internet (IT Consultants)
 • Επιθεωρητές & Σύμβουλους Διαχείρισης Πλοίων, Ship Brokers

Δείτε σχετικές πληροφορίες για την  Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *