News23 Νοεμβρίου, 2021by Shield Insurance BrokersTech Companies

Tech Companies

Tech Companies

Ποιοι είναι Aσφαλιστικοί  κίνδυνοι  των Tech Companies 

Κάθε χρόνο δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις τεχνολογίας (Tech Companies) που οι ιδέες τους αλλάζουν με τον τρόπο που αλληλοεπιδρούμε μεταξύ μας σε πρωτοφανή κλίμακα.

Αλλά αυτές οι νέες εταιρείες τεχνολογίας αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ασφαλιστική τους κάλυψη αφού τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια συμβόλαια, δεν σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους που είναι εκτεθειμένοι σήμερα.

Στον κόσμο της τεχνολογίας, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια λαθών και παραλείψεων (E&O) ή ασφαλιστήρια επαγγελματικής ευθύνης είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Eνα παραδοσιακό ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης περιλαμβάνει συνήθως παραβίαση όρων μιας σύμβασης ή αμέλεια.

Αυτές οι καλύψεις δεν είναι πλέον αρκετές. Οι σημερινές εταιρείες τεχνολογίας χρειάζονται εξατομικευμένη κάλυψη και ασφαλιστήρια συμβόλαια (tailor made) ώστε να αντιμετωπίζουν κινδύνους που δεν υπήρχαν ούτε πριν από 10 χρόνια.

Αλλαγή στον τρόπο εξέτασης των ασφαλιστικών κινδύνων των Tech Companies

Για την σύναψη παραδοσιακών ασφαλιστηρίων σε εταιρείες τεχνολογίας (Tech Companies), οι ασφαλιστές θα βασίζονταν σε βασικούς παράγοντες όπως τα έσοδα (τζίρο) και το είδος των υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι αρκετό στην εποχή μας.

Για παράδειγμα η ευθύνη που προέρχεται από πράξεις τρίτων (vicarious liability) είναι κάτι που πρέπει να εξετάζεται με μεγάλη προσοχή γιατί αυτό μπορεί να επιφέρει στην λειτουργία των εταιριών τεχνολογίας .

Οι εφαρμογές γνωριμιών είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Εάν ένας χρήστης δημιουργήσει μια σχέση με έναν άλλο μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών και στη συνέχεια τραυματίσει το άλλο μέρος, τότε η εφαρμογή γνωριμιών μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα καθώς η ευθύνη θα βαρύνει και την ίδια.

Άλλοι αναδυόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι για τις Tech Companies περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επιχειρηματική διακοπή που προκύπτει από κυβερνοεπίθεση. Ενδεχόμενη διακοπή εργασιών της επιχείρησης, παραβιάσεις κανονιστικών ρυθμίσεων και τα πρόστιμα που σχετίζονται με αυτές (πχ GDPR), καθώς και τυχόν περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες.

H  αλληλεπίδραση των χρηστών και του περιεχομένου που δημιουργείται από  αυτούς .

Πρόσφατα έγινε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ένα παιχνίδι ρόλων με άλογα. Στο παιχνίδι, οι χρήστες μπορούν να φροντίζουν και να εκπαιδεύουν άλογα, να αλληλεπιδρούν με άλλους παίκτες και να λύνουν προκλήσεις και μυστήρια. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών είναι το κλειδί εδώ. Όσο περισσότεροι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα δυσφημιστικού ή προσβλητικού περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες.

Η πιθανότητα επιζήμιων αγωγών στον κόσμο του διαδικτυακού παιχνιδιού είναι κολοσσιαία.
Για παράδειγμα ένα παιχνίδι έδωσε στους παίκτες του τη δυνατότητα να επιταχύνουν την πρόοδο χαρακτήρων ή ιστορίας ξοδεύοντας πραγματικό νόμισμα. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Μερικοί παίκτες έγιναν γρήγορα εξαιρετικά ισχυροί και ανακαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσαν hacks για να βελτιώσουν τους χαρακτήρες τους.

Οι παίκτες που έπαιζαν νόμιμα το είπαν στον υπεύθυνο της εφαρμογής, αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, οι παίκτες άσκησαν νομική αγωγή εναντίον της εταιρίας που είχε κατασκευάσει την εφαρμογή. Διεκδίκησαν αποζημίωση για τον χαμένο χρόνο, για τα χρήματα που είχαν δώσει, την απώλεια απόλαυσης, τα νομικά έξοδα και δικαιώθηκαν από το δικαστήριο.

Διασταυρούμενη ευθύνη προϊόντων και E&O (error & omission)

Οι δυνατότητες των εταιριών  τεχνολογίας (Tech Companies) αναπτύσσονται συνεχώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πρέπει να συντάσσονται με γνώμονα τις πολύπλευρες διαδικασίες αυτών των εταιρειών. Λάβετε υπόψη, για παράδειγμα, ότι πολλές εταιρείες τεχνολογίας μπορεί να βασίζονται τόσο στο υλικό (hardware) όσο και στο λογισμικό (software) για την παροχή των υπηρεσιών τους και είναι ζωτικής σημασίας τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να το αντικατοπτρίζουν αυτό.

Τι γίνεται όμως αν δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ποιο ακριβώς μέρος φταίει και οι ασφαλισμένοι είχαν τις διαφορετικές γραμμές κάλυψης με διαφορετικούς ασφαλιστές;

Το πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν μια χρονοβόρα μάχη μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών εταιρειών, με τον καθένα να ελπίζει να αποδώσει την ευθύνη στον άλλο. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες θα ήταν καλό να αναζητήσουν πλήρη κάλυψη για όλους τους πιθανούς ασφαλιστικούς  κινδύνους και μόνο εξειδικευμένους  ασφαλιστές.

Με εμπειρία στην παροχή ασφάλισης σε εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, η ομάδα μας κατανοεί τους εξελισσόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τεχνολογίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προσφέρουμε.

Μάθετε περισσότερα για την Ασφάλιση Διαδικτυακών Κινδύνων – Cyber Insurance