Cyber Insurance

Cyber Insurance

Cyber Insurance

Κύριος λόγος που μια επιχείρηση όσο μεγάλη ή μικρή είναι, χρειάζεται κάλυψη για την ασφάλιση των διαδικτυακών κινδύνων και των δεδομένων της (Cyber Insurance). Είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation) γνωστός και ως GDPR. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018 και θα ισχύσει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Τι είναι o GDPR

Το GDPR πρόκειται για ένα νέο νομικό πλαίσιο. Καθορίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων, που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.

Ο Κανονισμός δεν αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που δεν βρίσκονται στη ζωή ή νομικών προσώπων. Δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, το φυσικό πρόσωπο δεν συνδέεται με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα.

Με τον νέο Κανονισμό ενισχύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Αυξάνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων και εκτελούντων την επεξεργασία, και γενικώς ενισχύεται σημαντικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ.

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου. Οι αυξημένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης  αποτελούν τεράστια πρόκληση για την αγορά και τη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λαμβάνοντας υπόψη το νέο αυτό κανονισμό και επειδή οι κυβερνοεπιθέσεις αναδεικνύονται σε ένα συστημικό πρόβλημα για όλες τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, η Cyber Insurance είναι απαραίτητη.

Cyber Insurance – Πιστοποίηση

Η Shield Insurance Brokers διαθέτει στο δυναμικό της πιστοποιημένο Cyber Insurance Risk  Manager. Παρέχει εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία προστατεύουν τους ασφαλισμένους από Ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. Μάθετε περισσότερα για την Ασφάλιση Διαδικτυακών Κινδύνων

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *