Ποιος χρειάζεται Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Ποιος χρειάζεται Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Ποιος χρειάζεται Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Κάθε εταιρεία ή επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής θα πρέπει να εξετάσει την “Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης” που απορρέει από την άσκηση του επαγγέλματος του. Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης παρέχει την απαραίτητη προστασία έναντι σοβαρών απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη και παραλείψεις που έγιναν από τον επαγγελματία. Στο σημερινό γρήγορο ρυθμό και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα, κάθε επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες μπορεί να κάνει λάθη.

Με την οικονομία όλο και περισσότερο να εξαρτάται από τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες, τα λάθη και οι παραλείψεις, οδηγούν συχνά σε δυσαρεστημένους πελάτες. Στην χειρότερη περίπτωση σε σωματικές βλάβες, οι οποίοι κινούνται νομικά εναντίον του επαγγελματία για αποζημίωση. Απαιτήσεις εναντίον ενός επαγγελματία, μπορεί να οδηγήσουν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές δαπάνες, κάτι το οποίο καλύπτεται από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Είναι σίγουρο πως σε περίπτωση σωματικής βλάβης / θανάτου (αφορά Αρχιτέκτονες – Μηχανικούς και Γιατρούς) οι αξιώσεις (απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη) μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλες.

Κοινά λάθη που γίνονται από επαγγελματίες

Απαιτήσεις έναντι επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες συχνά προέρχονται από βασικά λάθη, αποτυχίες διαδικασιών, απλά ανθρώπινα λάθη και κακές επιχειρηματικές αποφάσεις παρά από καθαρή επαγγελματική αμέλεια ή επαγγελματική συμβουλή. Αυτά τα λάθη μπορεί να συμβούν στον καθένα ανεξάρτητα από την επαγγελματική του κατηγορία. Οι παρακάτω περιπτώσεις αποτελούν πραγματικά παραδείγματα από μερικά συνηθισμένα λάθη που έχουν συμβεί σε ορισμένα επαγγέλματα.

Συνηθισμένα Λάθη Επαγγελμάτων που καλύπτει η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

 

Ιατροί Στελεχών επιχειρήσεων (D&O) Δικηγόροι
 

Λάθος μιας διάγνωσης. Αμέλεια σε χειρουργείο

 

Παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας. Κακή διαχείριση.

Η αποτυχία να καταθέσει αγωγή εντός της απαιτούμενης προθεσμίας. Συντακτικό λάθος σε ένα ενοικιαστήριο συμβόλαιο. Δεν έγινε η κατάλληλη σχετική έρευνα σε μια συναλλαγή ακινήτου.
Ταξιδιωτικός πράκτορας Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
Ένας ταξιδιωτικός πράκτορας έκανε λάθη στην κράτηση ενός επαγγελματικού συνέδριου με αποτέλεσμα σημαντικό κόστος για να διορθωθεί. Ένας αρχιτέκτονας καθόρισε λανθασμένα υλικά σε ένα σχέδιο και το κτίριο δεν είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο. Ένας αρχιτέκτονας υπέγραψε βιαστικά ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης για μια νέα πολυκατοικία και μετά βρέθηκαν πολλά προβλήματα. Ένας πολιτικός μηχανικός έκανε λάθος στον σχεδιασμό ενός εμπορικού κτιρίου με αποτέλεσμα μια στέγη να καταρρεύσει. Ένας μηχανολόγος μηχανικός δεν σχεδίασε σωστά τον εξαερισμό σε μια βιβλιοθήκη και που απαιτήθηκαν σημαντικές διορθωτικές εργασίες.
Εταιριών security Διοργανωτές Εκδηλώσεων Κτηματομεσίτες
Λανθασμένη συμβουλή για την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας επέτρεψε ληστεία. Λάθη και παραλείψεις από την εγκατάσταση, συντήρηση και ενεργοποίηση Συστημάτων Εντοπισμού, Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης & Συστημάτων Συναγερμού. Ένας σύμβουλος διοργάνωσης γάμων απέτυχε να οργανώσει το ανθοπωλείο, τον φωτογράφο φωτογραφία και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας για ένα μεγάλο γάμο. Ο γάμος έπρεπε να ξαναγίνει με σημαντικό κόστος και συναισθηματικά προβλήματα. Ακίνητα πουλήθηκαν σε τιμή χαμηλότερη της αγοράς προκάλεσε απώλεια στον ιδιοκτήτη. Ο κτηματομεσίτης έδωσε εν αγνοία παραπλανητικές πληροφορίες σε αγορά ακινήτου.
Λογιστές / Ελεγκτές
Χάσιμο μιας κρίσιμης προθεσμίας για την υποβολή κάποιων φορολογικών δηλώσεων. Κακή παροχή συμβουλών σε σχέση με τη συγχώνευση μεταξύ δύο εταιρείες. Λάθη και παραλείψεις στην συμπλήρωση των λογιστικών βιβλίων επιχείρησης οδήγησε στην επιβολή προστίμων. Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης οδήγησε σε απώλεια επιστροφής φόρου

Τι καλύπτει η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους, λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

  • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.
  • Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο Τρίτων (αφορά συγκεκριμένα επαγγέλματα πχ .Ιατρό)
  • Απιστία υπαλλήλων (αφορά συγκεκριμένα επαγγέλματα πχ λογιστές )Τι πρέπει να προσέχουμε σε ένα ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης;

Η αίτηση ασφάλισης, η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, τα όρια κάλυψης, οι απαλλαγές, τυχόν εξαιρέσεις καθώς και ψιλά γράμματα είναι σημαντικά για ένα ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Σε πολλές περιπτώσεις οι επαγγελματίες συνάπτουν ένα ασφαλιστήριο νομίζοντας ότι έχουν την σωστή κάλυψη και όταν επέλθει ο κίνδυνος τελικά βρίσκονται εντελώς εκτεθειμένοι. Για αυτό είναι πολύ σημαντική και αναγκαία η συμβολή του διαμεσολαβητή και ιδιαιτέρως του μεσίτη ασφαλίσεων που λειτουργεί πάντα ως εκπρόσωπος του πελάτη και όχι ως αντιπρόσωπος της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.

Τι προσφέρει η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

H ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα στον επαγγελματία παρέχοντας προστασία για οποιαδήποτε λάθος ή παράλειψη του, απαλύνοντας του τυχόν stress που μπορεί να έχει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας του, του ένα κίνητρο δημιουργίας αφού τον κινεί ώστε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δίνατε να εμπεριέχουν ρίσκο. Τέλος ένα συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης αποτελεί μια πιστοποίηση προς τους πελάτες του για την ποιότητα και την φερεγγυότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Αν ενδιαφέρεστε να συνάψετε συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης ή να πάρετε συμβουλές σχετικά με το υπάρχον σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς